!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage/carport

Det är ej tillåtet att förvara saker/material på takstolarna i carportar och garage. Det är av största vikt att detta efterföljs då konstruktionen inte är byggd för att klara av sådan belastning.

Det är inte heller tillåtet att förvara saker i carportarna.

När det gäller garagen så är det ENDAST tillåtet att ha bilen där, det är inte tillåtet att använda garaget till förvaring.

Det är inte tillåtet att koppla in permanent el i förråden.

Det är tillåtet att städa i carporten om inte Janne har gjort det.