!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ventilation

Köksfläkten är inte ”bara” ett utsug för stekos. Den fungerar även som ventilation/luftrenare för hela lägenheten.

 Det betyder att:

 ventilationen ska vara igång hela tiden

  • viktigt: dra ur kontakten till ventilationen vid renovering/slipning i lägenheten
  • vill du få rotation på luften inomhus, starta fläkten i fullt läge en stund
  • ventilationen fungerar så att mögel, fukt, dålig luft hindras från att få fäste i lägenheterna
  • man har skyldighet att låta fastighetsskötare komma in för filterbyte/rengöring av fläkten ca två gånger/år
  • man har skyldighet att själv byta filter i luftreningsdosorna i övriga rum en gång/år
  • fläktgallret som sitter på undersidan av fläkten samlar på sig mycket fett, den bör rengöras med jämna mellanrum

Det blir höga kostnader för lägenhetsinnehavaren om ventilationen går sönder för att den inte skötts enligt ovanstående punkter.

Vi önskar att detta efterföljs för allas intresse i vår bostadsrättsförening.

 

Varför filterbyten?

Filterbyten i fläktarna är ett måste:                                                                                      Dels för garanti/livslängd/funktion samt givetvis för damm i samtliga övriga ytor.    Vår strävan är att detta skall göras på bestämda tider, ca två gånger/år - vår och höst.

Höstbytet är vikigt för att förhindra isbildning vid kall väderlek.                              Styrelsen rekommenderar att fönster och balkongdörrar hålls stängda vintertid. Sträva efter att använda ventilationen istället!