!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Angående hemförsäkring

Styrelsen anser att alla bostadsrättsinnehavare i föreningen ska teckna ett tillägg till sin hemförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg. Föreningen har inte ett sådant tillägg, utan det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att teckna ett sådant!

Ett sådant tillägg kan ge ett bredare skydd för bostadsrättsinnehavare om olyckan skulle vara framme, som exempelvis vid brand, vattenskador och avloppsstopp med mera.